Nauka pisanie na klawiaturze online dating did alesha dixon dating romeo

Rated 4.86/5 based on 688 customer reviews

Jesli dopasowanie zakończy się sukcesem wykonane zostanie polecenie lub polecenia przypisane do danego wzorca.

W przeciwnym wypadku użyte zostanie polecenie domyślne oznaczone symbolem gwiazdki: *) polecenie_domyślne.

Wskaźnikiami są indexy elementów tablicy, począwszy od 0 do n oraz @, *.Co jest dobrym zabezpieczeniem na wypadek błędów popełnionych przez użytkownika naszego skrytpu. /bin/bash echo "Podaj cyfrę dnia tygodnia" read d case "$d" in "1") echo "Poniedziałek" ;; "2") echo "Wtorek" ;; "3") echo "Środa" ;; "4") echo "Czwartek" ;; "5") echo "Piątek" ;; "6") echo "Sobota" ;; "7") echo "Niedziela" ;; *) echo "Nic nie wybrałeś" esac Jak widać mamy w skrypcie wzorce od 1 do 7 odpowiadające liczbie dni tygodnia, każdemu przypisane jest jakieś polecenie, tutaj ma wydrukować na ekranie nazwę dnia tygodnia.Jeśli podamy 1 polecenie read czytające dane ze standardowego wejścia przypisze zmiennej d wartość 1 i zostanie wykonany skok do wzorca 1, na ekranie zostanie wyświetlony napis Poniedziałek.Gdy odwołując się do zmiennej nie poda się wskaźnika: $ to nastąpi odwołanie do elementu tablicy o indexie 0.Jeśli wskaźnikiem będą: @ lub * to zinterpretowane zostaną jako wszytskie elementy tablicy, w przypadku gdy tablica nie zawiera żadnych elemntów to zapisy: $ lub $ są interpretowane jako nic.

Leave a Reply